Ecoresort Mosella

Recreëren

Planinhoud

180 recreatiewoningen in een zeer royale setting in het Moezelgebied

Werkzaamheden

Planontwikkeling
Projectmanagement
Marketing & verkoop

Uitvoering

In ontwikkeling

Opdrachtgever

Schep Investments KG

Ecoresort Mosella

In samenwerking met Schep Investments KG en Zeelenberg Architectuur ontwikkelden wij een planvisie voor ‘Ecoresort Mosella’, passend in de huidige marktvraag. Het betreft ca. 80 hectare grond bestemd voor verblijfsrecreatie en natuurontwikkeling centraal in het Moezelgebied.

De kenmerken van het Moezelgebied als inspiratiebron

Het schitterende landschap, de wilde natuur, de rijke geschiedenis en cultuur van het Moezelgebied vormen niet alleen de achtergrond van Ecoresort Mosella, maar ook de inspiratiebron voor het landschappelijke ontwerp en de woningarchitectuur van het park.

Duurzaamheid als uitgangspunt

Groen, heuvels en bomen, de natuur wordt in zijn waarde gelaten in Ecoresort Mosella. Geen aangeharkte tuintjes of erfafscheidingen, maar verscholen huizen in het bos. Idylles waar duurzaamheid wordt vertaald in de bouw van de woningen, door te werken met duurzame materialen. Ook in de exploitatiefase is nagedacht over duurzaamheid. Zo wordt voor de hemelwaterbeheersing gebruik gemaakt van een wadisysteem. Het water uit de heuvels, van de daken en de wegen stroomt via bovengrondse geulen en greppels in natuurlijke wadi’s. Deze vorm van groene infrastructuur kan een bijdrage leveren aan de vergroting van de biodiversiteit in het gebied. Poeltjes en greppels vormen een welkome habitat voor lokale salamander-, kikker- en paddensoorten.

Moezelwijn