Planontwikkeling

De afdeling Projectontwikkeling werft middels strategische acquisitie nieuwe projecten en werkt deze uit van globaal idee tot concept plan. Het eindresultaat is een plan waarbij alle doelstellingen en uitgangspunten van het project binnen de vastgestelde budgetten gerealiseerd kunnen worden.

In het gehele traject wordt intensief overleg gevoerd met betrokken gemeente(s), de provincie en verschillende externe partijen. Diverse quickscans of volledige onderzoeken worden uitgevoerd om een goed en compleet beeld te krijgen van de bestaande situatie. Van luchtkwaliteit tot archeologie en van flora- en fauna tot bodem. Naast deze onderzoeken coördineert Arcus Zuid alle procedures rondom het bestemmingsplan. De economische uitvoerbaarheid van het plan wordt tijdens dit hele proces continue bewaakt.