Marketing

Tijdens de gehele ontwikkeling is marketing van zeer groot belang. In een vroeg stadium worden de plannen afgestemd op de vraag vanuit de markt. Naar mate de uitwerking vordert wordt deze marktvraag continue bewaakt en worden de plannen indien nodig bijgesteld aan recente ontwikkelingen. Met gedegen marketingplannen wordt het product op een optimale wijze in de markt gepositioneerd. Voordat gestart wordt met de verkoop heeft het plan daardoor al de nodige bekendheid verworven.