Administratie & secretariaat

Naast de coördinatie van alle projectinhoudelijke aspecten verzorgd Arcus Zuid ook de complete financiële administratie van de projecten. Er wordt regelmatig overlegd met diverse financiële instanties en de liquiditeit van de (project)onderneming wordt continue gemonitord.
Het secretariaat dient als ondersteuning van alle afdelingen en alle medewerkers van Arcus Zuid. Deze ondersteuning bestaat onder andere uit het verwerken van in- en uitgaande (post)stukken, het ontvangen van klanten en het verzorgen van de automatisering en archivering.